7 Doa ketika Wukuf di Arafah, Baca Ini di Waktu Mustajabnya

7
Jakarta – Melalui sabdanya, Nabi SAW menuturkan bahwa utamanya berdoa adalah pada hari Arafah, tepatnya ketika berwukuf. Serta beliau mengajarkan doa-doa yang bisa dibaca saat waktu mulia tersebut. Bagaimana bacaan doa saat wukuf di padang Arafah?

Menukil buku Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, para ulama sepakat bahwa wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah merupakan rukun haji yang paling agung. Hal ini lantaran Rasul SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Abdurrahman bin Ya’mur:

الْحَجُّ عَرْفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ

Artinya: “Haji adalah (wukuf di) Arafah. Barang siapa yang datang (di Arafah) pada hari Nahar malam sebelum fajar terbit, dia terhitung melakukan wukuf.” (HR Abu Dawud [486], Tirmidzi [228], Nasa’i [256], & Ahmad [309-310])

Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar mengemukakan, “Dalam hari Arafah, dikerjakan sebagian besar pekerjaan haji, dan hari Arafah merupakan tujuan utama bagi haji serta menjadi rukunnya.”

Maksud Arafah merupakan sebagian besar dari ibadah haji, karena pada hari itu dilaksanakannya wukuf yang mana termasuk rukun. Muslim yang berhaji dikatakan memeroleh hajinya jika mendapat hari Arafah. Begitu pun sebaliknya, jemaah terlewatkan hajinya apabila wukuf di Arafah terlewat.

Apa yang Dilakukan Jemaah Haji saat Wukuf di Padang Arafah?

Masih dari Fiqih Sunnah, wukuf adalah hadir dan berada di bagian mana pun selama masih di padang Arafah, meski dalam kondisi tidur, terjaga, duduk, berbaring, berjalan, di atas kendaraan, keadaan suci atau tidak.

Ahmad Sarwat dalam Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah mengatakan padang Arafah diperkirakan luasnya adalah 10,4 km persegi. Meski demikian, wukuf di bagian Shakhrat atau lokasi sekitarnya menjadi tempat utama berwukuf. Sesuai ucapan Nabi SAW, “Aku wukuf di sini, dan seluruh Arafah adalah tepat wukuf.” (HR Ahmad, Muslim & Abu Dawud)

Adapun yang dilakukan jemaah haji ketika wukuf di Arafah, seperti yang dikemukakan Imam Nawawi, “Maka seseorang dianjurkan menghabiskan waktunya untuk berzikir dan berdoa, membaca Al-Qur’an, membaca berbagai macam doa, membaca berbagai macam zikir. Berdoa untuk sahabat, orang-orang yang sendiri, melakukan zikir di semua tempat, berdoa sendirian bersama jamaah, berdoa untuk sendiri, kedua orang tua, kaum guru-guru, teman-teman, para semua orang yang pernah berbuat baik kepadanya dan semua muslim. Jangan sekali-kali ia berlaku sembarangan dalam hal tersebut, karena hari Arafah merupakan hari yang tidak dapat ditangguhkan, lain halnya dengan hari-hari yang lain.”

Sebagaimana yang diriwayatkan Thalhah bin Ubaidillah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ …

Artinya: “Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah,” (HR Baihaqi [1720] & Malik [1/214, no. 500])

Dalam riwayat lain dari Aisyah, Nabi SAW menuturkan: “Tidak ada hari yang pada hari itu Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka dengan jumlah yang lebih banyak daripada hari Arafah. Sesungguhnya (pada hari itu) Dia turun dan membangga-banggakan mereka kepada para Malaikat. Dia lalu berkata, ‘Apa yang mereka inginkan?'” (HR Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi & Hakim)

Mengutip kitab Al-Adzkar, ketika berdoa di Arafah, jemaah haji hendaknya memelankan suara, sambil banyak mengucapkan kalimat tobat dari semua pelanggaran dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, sepatutnya ia mengulang-ulang doanya dengan rasa yakin dalam diri bahwa Allah SWT pasti akan mengabulkan doa itu.

Sebaiknya pula membuka doa dengan membaca Hamdalah, sanjungan kepada Allah SWT, dan membaca shalawat dan salam untuk Nabi SAW. Begitu juga saat mengakhiri doanya. Ia juga hendaknya berdoa dengan menghadap ke arah kiblat dan dalam keadaan suci.

Dalam Fiqih Sunnah disebutkan jumhur ulama berpendapat waktu wukuf dimulai hari ke-9 bulan Dzulhijjah setelah matahari tergelincir, hingga terbitnya fajar di hari ke-10. Inilah waktu terbaik untuk berdoa di hari Arafah.

Doa saat Wukuf di Arafah sesuai Sunnah Nabi

Rasul SAW mengajarkan doa wukuf di padang Arafah kepada umat Islam melalui sabdanya. Berikut sejumlah bacaan doanya yang dinukil dari kitab Al-Adzkar & buku Fiqih Sunnah:

1. Doa Wukuf Arafah Versi Satu

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Latin: Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘ala kulli syai-in qadiir

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala pujian. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (HR Ahmad & Tirmidzi, dari Kakek Amir bin Syu’aib)

2. Doa Wukuf Arafah Versi Dua

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمْ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَا بِى وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِى اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيْحُ

Latin: Allahumma lakal hamdu kalladzii naquulu wa khairan mimmaa naquulu, Allahumma laka shalaati wa nusukii wa mahyaaya wa mamaati wa ilaika maabii wa laka rabbi turaatsi, Allahumma inni a’uudzubika min ‘adzaabil qabri wa waswasatish shadri wa syataatil amri, Allahumma inni a’uudzu bika min syarri maa taji-u bihir riihu

Artinya: “Ya Allah, bagi-Mu segala puji seperti pujian yang kami ucapkan kepada-Mu dan lebih baik daripada pujian yang kami ucapkan untuk-Mu. Ya Allah, untuk-Mu shalat, ibadah, hidup, dan matiku. Hanya kepada-Mu tempat kembaliku dan hanya untuk-Mu, wahai Tuhanku, segala warisanku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, bisikan nafsu, dan tercerai-berainya perkara. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan tiupan angin.” (HR Tirmidzi, dari Ali bin Abi Thalib)

3. Doa Wukuf Arafah Versi Tiga

اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Latin: Allahumma aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa ‘adzaaban naar

Artinya: “Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka.”

4. Doa Wukuf Arafah Versi Empat

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيرًا، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُالرَّحِيمُ

Latin: Allahumma innii dzhalamtu nafsii dzhulman katsiiran, wa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta, faghfirlii maghfiratan min ‘indika war hamnii innaka antal ghafuurur rahiima

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat aniaya terhadap diriku dengan perbuatan aniaya yang banyak, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan belas kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.”

5. Doa Wukuf Arafah Versi Lima

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً تُصْلِحْ بِهَا شَأْنِي فِي الدَّارَيْنِ، وَارْحَمْنِي رَحْمَةً أَسْعَدُ بِهَا فِي الدَّارَينِ، وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا لَا أَنكُثُهَا أَبَدًا، وَأَلْزِمْنِي الِاسْتِقَامَةَ لَا أَزِيْغُ عَنْهَا أَبَدًا

Latin: Allahummaghfir lii maghfiratan tushlih bihaa sya’nii fiddaaraini warhamnii rahmatan as’adu bihaa fiddaaraini wa tub ‘alayya waubatan nashuuhan laa ankutsuhaa abadan, wa-alzimnii listiqaamata laa aziighu ‘anhaa abadan

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang dapat memperbaiki diriku di dunia dan akhirat. Belas kasihanilah aku dengan rahmat yang membuat aku bahagia di dunia dan akhirat. Terimalah tobatku dengan tobat yang murni yang tidak aku kotori lagi selama-lamanya. Tetapkanlah diriku pada jalan istiqamah (jalan yang lurus) yang tidak aku selewengkan lagi untuk selama-lamanya.”

6. Doa Wukuf Arafah Versi Enam

اَللَّهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ المَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ، وَأَغْنِنِي بحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Latin: Allahummanqulnii min dzullil ma’shiyati ilaa ‘izzith thaa’ati wa aghninii bihalaalika ‘an haraamika, wa bithaa’atika ‘an ma’shiyatika wa bi fadhlika ‘amman siwaak

Artinya: “Ya Allah, pindahkanlah diriku dari hinanya kemaksiatan kepada mulianya ketaatan, cukupkanlah diriku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar dari rezeki haram-Mu, dan dengan taat kepada-Mu agar terhindar dari maksiat terhadap-Mu, dengan karunia-Mu agar terhindar dari selain-Mu.”

7. Doa Wukuf Arafah Versi Tujuh

وَنَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي وَأَعِذْنِي مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، وَاجْمَعْ لِي الْخَيْرَ كُلَّهُ

Latin: Wa nawwir qalbii wa qabrii wa=a’idznii minasy syarri kullihi wajma’liil khaira kullahu

Artinya: “Sinarilah kalbu dan kuburanku, lindungilah aku dari semua kejahatan, dan himpunkanlah untukku semua kebaikan.”

Itulah tujuh doa yang bisa dibaca saat wukuf di Arafah. Selain itu, detikers bisa lafalkan permohonan dan doa lainnya ya.

Simak Video “Kesiapan Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji 2023
[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)

source

About the author

Ade Munaa

Worked as an IT engineer in several companies and became a freelance software developer. More than 20 years of experience creating and managing sites in various software languages.

Add comment

By Ade Munaa

Komentar Terbaru

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.